Jouw vakantie start hier

Camping reglement

 1. Algemene voorwaarden
  1. Op alle reserveringsaanvragen voor kampeerplaatsen en accommodaties en andere overeenkomsten die met Camping Um Bierg Tarchamps zijn gesloten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden kunnen zonder berichtgeving worden aangepast. De algemene voorwaarden zijn altijd terug te vinden op de website www.umbierg.lu
  3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. In- en uitchecken
  1. Kampeerplekken en accommodaties zijn op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur beschikbaar. Bij aankomst zijn gasten verplicht hun paspoort of identiteitskaart te laten zien.
  2. De plaatsen worden door ons toegewezen. Plaatsverandering is alleen toegestaan na overleg en toestemming.
  3. Op de dag van vertrek heeft u tot 11.00 de tijd om uw kampeerplaats of accommodatie vrij en schoon achter te laten.
  4. Camping Um Bierg Tarchamps houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum een eindcontrole uit te voeren op de staat en compleetheid van de kampeerplaats of accommodatie.
  5. Is de accommodatie niet schoon of in ordelijke staat achtergelaten, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
  6. Bij een latere aankomst of bij eerder vertrek zal er geen restitutie worden verleend op huurprijs en additionele kosten van de kampeerplaats of accommodatie.
 3. Reserveringen
  1. Er kan enkel gereserveerd worden door personen die 18 jaar of ouder zijn. Personen die minderjarig zijn moeten altijd onder begeleiding van een volwassene zijn, die aanwezig is ten tijde van hun verblijf.
  2. Als uw reservering is bevestigd, door online te reserveren, danwel telefonisch, bent u ertoe verplicht het aanbetalingsbedrag te voldoen. Dit bedrag is niet restitueerbaar. Tijdens het maken van uw reservering wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met uw mogelijke aanwezige wensen en voorkeur met betrekking tot uw verblijfsduur, de locatie en de faciliteiten en services.
  3. Als u geen voorkeur voor een plaats of accommodatie aangeeft, is Camping Um Bierg Tarchamps in de gelegenheid om uw plaatsnummer of accommodatienummer te wijzigen, waarbij het type kampeerplaats of accommodatie ongewijzigd blijft.
  4. Binnen 14 dagen na de reserveringsbevestiging dient u een aanbetaling te doen van 30%. Dit kan doormiddel van de betaallink in de reserveringsbevestiging of door het bedrag over te maken op LU72 0030 5984 7519 0000 t.n.v. Leendertse Um Bierg. BIC: BGLLLULL. 
   Deze aanbetaling is niet restitueerbaar. U dient zelf voor de benodigde verzekeringen te zorgen.
  5. Uiterlijk 14 dagen voor aankomst dient de overige 70% van het bedrag betaald te worden. Indien het bedrag na een herinnering niet betaald wordt en op de dag van aankomst geen check-in heeft plaatsgevonden, wordt dit als een annulering beschouwd.
  6. Bij annulering is de gast de volgende annuleringskosten verschuldigd:
   - Bij annulering na het reserveren: 30% van de totaalprijs
   - Bij annulering tot vier weken voor de aankomstdag: 50% van de totaalprijs
   - Bij annulering één tot vier weken voor de aankomstdag: 80% van de totaalprijs
   - Bij annulering binnen één week voor of op/na de aankomstdag: de totale prijs
   Voor een annuleringsverzekering of andere verzekering dient u zelf te zorgen.
  7. Wanneer u via een andere website boekt, heeft u een overeenkomst  gesloten met een andere partij. Voor annulering en eventuele restitutie dient u met deze partij contact op te nemen.
  8. De gereserveerde plaats/accommodatie blijft voor u gereserveerd tot 19.00 uur op de dag van aankomst. Indien u op dat tijdstip niet bent aangekomen en ons niet hebt bericht dat u later aankomt dan vervalt uw reservering en wordt er geen restitutie verleend.
  9. Bij eerder vertrek geven wij geen geld terug.
  10. Er zijn maximaal 6 personen op één kampeerplek toegestaan. Een bijzettentje is toegestaan indien deze op de plek erbij past.
 4. Campingregels
  1. De camping is privéterrein: u verblijft hier met toestemming van de eigenaar. Wij zijn verplicht om op ieder moment van de dag aan te kunnen tonen wie zich op de camping bevindt.
  2. Door het verblijf op onze camping accepteert u onze afspraken en belooft u zich aan onze afspraken te houden. De beheerder kan u aanspreken op de afspraken en u hieraan helpen herinneren.
  3. Veiligheid staat bij ons voorop. Er geldt daarom een maximumsnelheid voor alle voertuigen -ook fietsers- van 5 km per uur.
  4. Tussen 22.00 uur en 08.00 geldt er een algehele rust.
  5. We vragen u, met betrekking tot geluid, rekening te houden met andere gasten. Radio's en dergelijke mogen slechts gebruikt worden zolang deze niet storend zijn voor andere gasten.
  6. Honden en andere huisdieren zijn welkom, mits ze aangelijnd blijven (of in een bench of hok verblijven). Daarnaast mogen ze niet alleen op de camping blijven.
  7. Huisdieren dienen buiten de camping uitgelaten te worden. Mocht uw huisdier per ongeluk toch zijn behoefte op de camping doen, dan wordt u verzocht dit op te ruimen.
  8. Wanneer u boven op het terrein staat (plaatsnummer 43 tot en met 108), dan dient de auto geparkeerd te worden op de parkeerplaats en kunt u alleen voor in- en uitpakken, boodschappen e.d. met de auto bij de staanplaats of accommodatie komen.
  9. Onder op het terrein mag alleen bij de kampeerplekken één auto bij de staanplaats geparkeerd worden.
  10. Tussen 22.00 uur en 8.00 uur zijn gemotoriseerde voertuigen op de camping niet toegestaan. Er kan dan geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de ingang.
  11. Het parkeren van voertuigen op de toegangs- en binnenwegen is niet toegestaan.
  12. Wij vragen medewerking om aanplantingen en bloemversieringen te respecteren.
  13. Het is niet toegestaan om de akkers rondom de camping te betreden. Bij een wandeling of fietstoch dient u op de paden te blijven.
  14. De inhoud van chemische toiletten dient alleen in de daarvoor bestemde afvoer geleegd te worden.
  15. Voor plastic afval kunt u bij ons een speciale vuilniszak ophalen. Restafval mag in een gewone afvalzak. Papier en glas mag u ook gescheiden bij ons inleveren. Al het afval kunt u plaatsen achter de houten schutting op het terras, onder het 'Viaduct'. Wij gooien het dan voor u in de juiste container.
  16. Oude kleding kunt u inleveren bij het winkelcentrum in Pommerloch. Op het parkeerdek staat een container voor het goede doel.
  17. Grof huisvuil, zoals bedden, tafels, etc. dient u thuis bij het grofvuil neer te zetten.
  18. Wij vragen u het sanitair schoon achter te laten na gebruik.
  19. Douchen is gratis, maar niet onbeperkt.
  20. Wassen van kleiding of vaatwerk gebeurt in de daarvoor bestemde bakken.
  21. Tegen betaling kunt u gebruik maken van een wasmachine en droger. Vraag hiernaar bij de receptie.
  22. Het is verboden auto's, campers en caravan op de camping te wassen.
  23. Op het kampeerterrein is het niet toegestaan om een kampvuur te maken.
  24. Op de kampeerplaatsen mogen geen geultjes worden gegraven en er mag niets worden gebouwd.
  25. Wanneer u een barbecue gebruikt, dient u bluswater binnen handbereik te houden.
  26. Het tanken van LPG voor huishoudelijk gebruik is verboden en gebruik daarvan is ten strengste verboden.
  27. Het alarmnummer in Luxemburg is 112. Bij de receptie bevindt zich een EHBO koffer.
  28. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, in het bijzonder in het zwembad en de speeltuinen.
  29. Het zwembad is geopend van 11.00 uur tot 19.00 uur. In het zwembad zijn luchtbedden, bootjes en grote opblaasobjecten verboden.
  30. Er is geen toezicht bij het zwembad. Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder toezicht van hun ouders in het zwembad.
  31. Bij extreem droog weer in het in Luxemburg wettelijk niet toegestaan om open vuur te maken of een barbecue aan te steken. Bij twijfel graag overleg.
  32. Het is verboden te roken in onze accomodaties.
 5. Niet naleven campingregels
  1. Bij het niet naleven van de campingregels kan de huurovereenkomst worden beëindigd en kan de huurder inclusief de rest van het gezelschap verzocht worden de camping te verlaten.
  2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient de huurder ervoor te zorgen dat zijn kampeerplaats of accommodatie leeg en schoon, zo spoedig mogelijk wordt verlaten en uiterlijk binnen 4 uur.
  3. Indien dit niet binnen 4 uur gebeurt is de eigenaar gerechtigd dit op kosten van de huurder te doen. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit of verband houdt met het ontruimen van de kampeerplaats of accommodatie.
 6. Bezoekers
  1. Het ontvangen van bezoekers is toegestaan tussen 08.00 en 22.00. Bezoekers dienen van tevoren aangemeld te worden bij de receptie. Wanneer bezoekers blijven overnachten dienen zij zich op de aankomstdag te melden bij de receptie en de prijs voor de overnachting te betalen. Bezoekers dienen hun auto te parkeren op het parkeerterrein.
 7. Eigen risico en schade
  1. Huurders van een accommodatie of kampeerplek en bezoekers komen op eigen risico op ons terrein. Wij stellen ons op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of ongevallen door derden toegebracht. Door betreden van het terrein doen huurders en bezoekers uitdrukkelijk afstand van enig recht op schadevergoeding.
  2. Camping Um Bierg Tarchamps is niet verantwoordelijk voor voorvallen, overmacht, natuurrampen of juridische beslissingen die uw verblijf verstoren of verhinderen.
  3. Schade (aan het gehuurde, dan wel aan het terrein) dient direct gemeld te worden. Schadekosten en eventuele gevolgkosten kunnen bij de persoon die de schade heeft veroorzaakt in rekening worden gebracht.